Denní Věštec 

Začátek další famfrpálové sezóny

Autor: Samantha Carter <(at)>, Téma: Famfrpál, Zdroj: E-Bradavice, EB famfrpál, Vydáno dne: 08. 10. 2021 10:00

Nová famfrpálová sezóna, která je v pořadí 15. v novodobé podobě začíná již tuto sobotu 9. října a potrvá do čtvrtka 16. prosince. Jaké jsou novinky a změny v nadcházející sezóně 2021/2022, najdete v tomto článku.

Již tuto sobotu 9. října od 18. hodiny začne již 15. ročník famfrpálové sezóny 2021/2022 duelem mezi Mrzimorem a Zmijozelem a skončí ve čtvrtek 16. prosince zápasem počínajíc ve 20 hodin zápasem Havraspáru a Zaměstnanců. Výčet týmů i kapitánů je vesměs neměnný, tedy:

Letošní ročník dvojzápasům moc nefandí, je naplánován jediný dvoj zápas, konkrétně Havraspáru a to v sobotu 27. listopadu, kdy nejdříve od 18 hodin hraje proti Nebelvíru, a následně od 20 hodin proti Zmijozelu. Termíny a časy se vybíralo už od 18. září, kdy byly v čase 21:03:26 zveřejněno na 17 různých časů. Rozděleny byly již během týdne. Takže se bude hrát následovně:

Než se vypsaly termíny, padla informace, že při letošní "hlavní" lize se bude odehrávat i tzv. "juniorská" liga, která se měla hrát již v předešlé sezóně, díky jistým komplikacím se neodehrála. Máme informace, že se tato liga v letošní sezóně odehraje, podrobnosti zatím ovšem neznáme.

Bylo také provedeno několik změn v letošní sezóně. Jednak již z kotle byly vypracovány pravidla na základě diskuze hráčů, které vám přinášíme v závěru tohoto článku. Tato diskuze o pravidlech se stočila i k herním mechanikám. Byly zmíněny kontroverze vůči bodování nebo stylu hraní, například dlouhé držení potlouku či úmyslné vhození camrálu do brankoviště pro nový čas pro rozehrávku. Tato témata byla přesunuta na konec této sezóny, poněvadž by se již případné změny nestihly aplikovat do letošní sezóny.

Pevně věřím, že letošní sezóna už proběhne bez nějakých problémů, tedy bez narušování jisté magické síly, jako tomu bylo v posledních asi 3 sezónách nebo nějakou výraznější aférou, a že si ji naplno užijeme. Veškeré reporty a informace ohledně famfrpálové sezóny opět přinesu a to včetně "juniorské" ligy, jejichž statistická část reportů bude ořezána, ale obohacena o reakce zúčastněných. Na závěr přikládám zmíněná pravidla letošní sezóny.

FAMFRPÁLOVÁ PRAVIDLA

platnost od 18.09.2021

1. OBECNĚ

a) Famfrpálovým pravidlům je plně nadřezen Školní řád.

b) Každý hráč je plně odpovědný za své chování a vstupem na famfrpálové hřiště souhlasí s těmito pravidly.

c) Studentům prvních ročníků je zakázáno létat bez dohledu profesora nebo jiného zaměstnance.

d) Je zakázáno jakékoliv využívání programů třetích stran.

e) Komunikace hráčů mezi rozhodčími nebo autorem Famfrpálu bude probíhat výhradně prostřednictvím famfrpálového fóra. Příspěvky do fóra přidávají vždy kapitáni za celý svůj tým. Pokud bude chtít hráč zveřejnit svůj názor, který bude nezávislý na názoru celého týmu, může tak učinit skrze svého kolejního ředitele nebo hlavního rozhodčího, kteří jej do fóra vloží v plném znění.

f) Pravidla mohou být kdykoliv změněna. Jakákoliv změna bude vždy ohlášena ve famfrpálovém foru s dobou účinnosti.

2. TRÉNINKOVÉ ZÁPASY

a) Zamluvení tréninku se provádí ve famfrpálovém fóru a to nejpozději 48 hodin před požadovaným termínem.

b) Kolejní trénink může trvat od 30 do 90 minut.

c) Trénink se nemůže konat v době výuky nebo oficiální školní akce a zároveň musí končit minimálně 15 minut před zahájením výuky.

d) Trénink vede vždy kapitán daného týmu, případně jeho zástupce, pokud se jedná o trénink před oficiálním zápasem, kterého se kapitán nebude účastnit.

e) V případě sdíleného tréninku s jinou kolejí budou na hřišti přítomni oba dva kapitáni po celou dobu.

3. OFICIÁLNÍ ZÁPASY

a) Každý hráč je povinen plnit roli v týmu dle své herní pozice (viz obecná pravidla Famfrpálu). Vědomé využívání mechanik, které nejsou přímo určeny pro plnění dané role, jsou zakázány.

b) Pokud se kapitán týmu nemůže účastnit oficiálního zápasu, určí za sebe náhradu, kterou oznámí ve fóru a to nejpozději 24 hodin před konáním zápasu. Náhradní kapitán by měl mít zkušenosti s Famfrpálem, v ideálním případě by se mělo jednat o funkcionáře dané koleje.

c) Oficiální zápas může být odehrán pouze v případě, kdy v každém z týmů bude minimálně pět hráčů. Pokud některý z týmů bude mít méně než pět hráčů, bude výhra připsána kontumačně protivníkovi (150:0 jako zisk zlatonky). Pokud ani jeden z týmů nesplní toto pravdilo, bude zápas zapsán jako bezbodový.

d) Při každém oficiálním zápase musí být obsazeny všechny pozice. Počty hráčů na jednolitvých pozicích jsou na kapitánovi týmu.

e) Po vypuštění hráčů na hřiště a uvítání rozhodčím, budou kapitáni požádáni o nahlášení připravenosti svých týmů, kterou musí potvrdit maximálně do 5 minut. Pokud tak neučiní, může rozhodčí zahájit zápas bez dalšího čekání.

f) Každý tým má v jednom zápase nárok na přestávku v délce 5 minut. Žádá se o ní přímo na hřišti a je vyhlašována vždy po vstřelení gólu (na jakékoliv straně). Začátek a konec pauzy ohlašuje rozhodčí.

g) Každý tým má v jedné sezóně nárok na odložení jednoho zápasu. Zápas lze odložit nejpozději 3 dny před jeho konáním. Žádost o odložení lze podat do famfrpálového fóra, kde budou zároveň sděleny důvody pro odložení. Následně hlavní rozhodčí vypíše tři datumy, ze kterých bude možné vybrat náhradní termín.

h) Pokud rozhodčí usoudí, že zápas neprobíhá dle pravidel, má právo na jeho okamžité zapauzování a požadování vysvětlení. V případě, že nedojde k vzájemné shodě, může být zápas okamžitě ukončen a odložen. Jednání o problému bude přeneseno do famfrpálového fóra.

i) V případě, že některý z hrajících týmů usoudí, že protivník nehraje dle pravidel, má právo vznést stížnost směrem k rozhodčímu prostřednictvím svého kapitána. Rozhodčí danou situaci posoudí a pokusí se ji vyřešit. V případě, že nedojde ke shodě, bude postupováno dle bodu 3h).Korekturu provedla Shuren Dee Kamiki